تاریخ ایجاد: 07:17
فرمایشات مقام معظم رهبری
بصیرت و استقامت
تصویر خبر
استقامت حسینی این است که وقتی هدف را شناخت و آن را تقویم کرد و فهمید که چقدر عظمت دارد، برای آن ایستاد.

برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری دربارۀ بصیرت و استقامت

ميانگين (0 رای)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


توضيحي تا کنون ثبت نشده است اولين نفر باشيد که توضيح ميگذارد