چشم انداز مرکز بسیج

  • بسیج رسانه ملی در 1404 نقش اساسی در تبیین و ترویج هویت اسلامی ، ایرانی و انقلابی با محوریت فرهنگ و تفکر بسیجی خواهد داشت.
  • مرکز بسیج صداو سیما در 1404 هم راستا با سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران ، تشکلی با  اقتدار و پیشرو ذیل ریاست سازمان  صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین در حوزه های فرهنگی، رسانه ای ، علمی، مدیریتی و دفاعی است که ضمن تعامل کارا و اثر بخش با قسمت های مختلف صدا و سیما و سازمان بسیج مستضعفین و سایر مراجع مربوطه ضمن بهره گیری از نیروهای  متخصص و متدین، پرورش نیروی های دلسوز بسیجی برای سازمان صداو سیما در مسیر مقابله با تهاجم فرهنگی و دفاع همه جانبه از ارزش های اسلامی و انقلابی و تفکر بسیجی را با رویکرد نرم افزاری و مغز افزاری در سرلوحه کار خود دارد.
  • بسیج صداو سیما در 1404 توانمندترین مرکز در تولید دانش رسانه و ساختارهای نرم افزاری با بهره مندی از فناوری های به روز در حوزه ارتباط جمعی در حوزه تفکر و فرهنگ بسیجی خواهد بود و دارای توان کافی برای مقابله با تهدیدات نرم دشمنان و تهاجم لازم خواهد بود .
  • این مرکز در 1404 دارای توان لازم برای کمک به رسانه ملی و سازمان بسیج مستضعفین به عنوان یک بازوی معتمد و مطمئن خواهد بود.

 

 
 

معرفی مرکز بسیج